Kontakt

RESiDANS har varit ett framgångsrikt utvecklingsprojekt inom scenisk folkdans, som har genomförts mellan år 2009 – 2013 i ett länsövergripande samarbete mellan Dalarnas län, Gävleborgs län och Uppsala län. Projektet har innehaft statligt stöd av Kulturrådet. Projektet är nu avslutat, men för info om arbetet med folkdans inom respektive län se kontakter nedan.

Dalarnas län
Ann-Jeanett Stål
Danskonsulent, Scen Dans Konst på Landstinget Dalarna
www.ltdalarna.se/scendanskonst
Tfn:023-49 03 12

Lotta Johansson
Producent, Folkmusikens Hus i Rättvik
www.folkmusikenshus.se
Tfn:+46 o70-728 04 11

Uppsala län
Eva Forsberg Pejler
Danskonsulent, Kulturenheten på Landstinget i Uppsala län
www.lul.se/sv/Kultur/Dans/
Tfn: 018-611 62 62

Erik Sahlström Institutet
www.esitobo.org