Om RESiDANS

RESiDANS har varit ett framgångsrikt utvecklingsprojekt inom scenisk folkdans, som har genomförts mellan år 2009 – 2013 i ett länsövergripande samarbete mellan Dalarnas län, Gävleborgs län och Uppsala län. Projektet har innehaft statligt stöd av Kulturrådet. Projektet är nu avslutat.

Projektet RESiDANS har inneburit att en etablerad koreograf i nutida dans har getts möjlighet att skapa en föreställning med och i samråd med professionella folkmusiker och folkdansare. Tre produktioner har skapats under åren 2010-13, där respektive län har innehaft produktionsansvar för en föreställning var. Arbetet med de tre produktionerna har skett i residensform i alla tre länen, för att sedan turnera i samtliga län.

Namnet är alltså inspirerat dels av att föreställningen arbetas fram i residensform, dvs. att koreograf och dansare skapar föreställningen i den lokala miljö där den sedan ska spelas. Dels utifrån att detta blir en resa i dans, fysiskt genom turnén och konstnärligt för att se vilken utveckling den sceniska folkdansen och musiken kommer att ta under arbetets gång.

Projektet har under sina tre år bidragit till att skapa nya arbetsmöjligheter och har även bidragit till att belysa folkdansens möjligheter på scen och som en levande tradition i utveckling. Folkdansen har synliggjorts som genre på den nationella dansagendan. För folkmusiken har projektet gett möjligheter till arbete med nya konstnärliga uttrycksformer och arbetssätt. En av synpunkterna inom folkdansfältet har dock varit att man skulle önskat att skapa en föreställning utifrån sitt eget perspektiv från folkdansgenren; att berätta sin egen historia och inte bli berättad om!

Projektet RESiDANS är avslutat men det har gett erfarenheter att bygga vidare på och tankar för framtiden som är spännande! Just tanken att producera förställningar inom scenisk folkdans, vill RESiDANS skicka vidare både till producerande institutioner och till de verksamma konstnärerna inom folkdansen.

RESiDANS genomfördes med stöd av Kulturrådet och med följande samarbetsparter:

LANDSTINGET DALARNA – Kultur och bildning
MUSIK GÄVLEBORG
MUSIK I UPPLAND
FOLKMUSIKENS HUS
DANS I DALARNA
DANS I UPPLAND
MUSIK I DALARNA
ERIC SAHLSTRÖM INSTITUTET
LJUSDALS KOMMUN
PJDC – PER JONSSON DANCE CENTER