Projektet RESiDANS är avslutat men mycket spännande återstår inom folkdansen!

Projektet RESiDANS är avslutat men det har gett erfarenheter att bygga vidare på och tankar för framtiden som är spännande! Just tanken att producera förställningar inom scenisk folkdans, vill RESiDANS skicka vidare både till producerande institutioner och till de verksamma konstnärerna inom folkdansen.

Projektet har under sina tre år bidragit till att skapa nya arbetsmöjligheter och har även bidragit till att belysa folkdansens möjligheter på scen och som en levande tradition i utveckling. Folkdansen har synliggjorts som genre på den nationella dansagendan. För folkmusiken har projektet gett möjligheter till arbete med nya konstnärliga uttrycksformer och arbetssätt. En av synpunkterna inom folkdansfältet har dock varit att man skulle önskat att skapa en föreställning utifrån sitt eget perspektiv från folkdansgenren; att berätta sin egen historia och inte bli berättad om!

För vidare kontakter med oss samarbetsparter hänvisar vi till respektive läns hemsidor; se under kontakt.